• darkblurbg
    Je zaak woest aantrekkelijk

Deze workshop is komen te vervallen

De workshop 'Je zaak woest aantrekkelijk' is komen te vervallen en word samengevoegd met de workshop 'Kijken in de ziel van je klant' van 3 september. Als u één van de twee workshops wilt bijwonen kunt u zich aanmelden voor de workshop in september. Als u zich al had aangemeld wordt u automatisch afgemeld, u ontvangt hierover nog een bericht. 


Deze Bijeenkomst word in het bijzonder georganiseerd voor de ondernemers uit de wijkwinkelcentra: Helpman, de Wijert, Overwinningsplein, Paddepoel, Selwerd, Vinkuizen, Reitdiephaven en Hoogkerk. In het geval dat u niet uit één van de genoemde wijkwinkelcentra gevestigd zit maar u toch interesse heeft voor de bijeenkomst, dan kunt u zich wel aanmelden maar word u eerst op een wachtlijst geplaatst en word er later contact met u opgenomen. 

Ingevoerde code is niet correct

The form contains errors