• darkblurbg

AANMELDEN VOOR TEGEMOETKOMING COACHING TRAJECT

Retailers in Nederland en daarbuiten kunnen steeds moeilijker overleven. Een tekort aan personeel, stijgende loonkosten, stijgende rente, grote niet verkoopbare voorraden en schulden die in het Corona tijdperk zijn ontstaan zijn veel gehoorde redenen. De impact op deze veelal grotere ketens is vaak direct zichtbaar door aandacht in de media. Het kleinere MKB is minder zichtbaar, maar ervaart vergelijkbare uitdagingen. Tijdens en ook na Corona zien we dat veel ondernemers opnieuw het bedrijfsmodel evalueren en analyseren. Plannen van voor de Corona crisis zijn niet altijd meer haalbaar en het ontbreekt soms aan toekomstperspectief. Het voortbestaan van deze groep kleinere ondernemers is dan ook in gevaar.

Ondernemers hebben vragen en niet altijd is er iemand in de buurt die de antwoorden heeft. Gerichte persoonlijke coaching trajecten voor kleinere / zelfstandige ondernemers op het gebied van financiën, bedrijfsmodel en andere aanverwante zaken moet de ondernemer hernieuwde energie geven om zijn / haar toekomst uit te stippelen.

De verschillende uitdagingen waarmee ondernemers dagelijks worden geconfronteerd zorgen ervoor dat er niet of nauwelijks tijd is voor bezinning, om prioriteiten te stellen en op basis van een goed doordacht plan stappen te zetten. Een persoonlijke (bedrijfs)coach kan hierbij helpen.

Wat:

Ondernemers (klein MKB) kunnen gebruik maken van dit traject en daarmee een professional inhuren, laten meedenken en als sparringpartner gebruiken op allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. Dit gaat expliciet om een 1-op-1 maatwerktraject waarbij gedurende een vooraf vastgestelde periode intensieve begeleiding plaatsvindt. 

Kosten:

We bieden ondernemers een financiële tegemoetkoming aan van maximaal € 2.000,- excl. btw met een minimale eigen bijdrage van € 500,- excl. btw. Trainingen en inspiratiesessie die aangeboden worden vanuit de Groninger Ondernemers Academy kunnen additioneel gevolgd worden. We gaan er vanuit dat bij een totale investering van € 2.500,- excl. btw minimaal 25 sessies kunnen worden afgenomen bij een externe (bedrijfs)coach. Bij een traject van 3 maanden, waarbij er gemiddeld wekelijks afstemming plaatsvindt (1 sessie duurt 2 uur) kan een ondernemer hierdoor goed worden begeleidt.

Voor wie:

Ondernemers in de detailhandel, gevestigd in de gemeente Groningen, kunnen gebruik maken van dit traject.

Criteria voor deelname:

Om de regeling zo laagdrempelig te maken zijn er slechts een aantal basis regels die gelden:

  • Alleen ondernemers actief in de detailhandel en gevestigd in de gemeente Groningen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten;
  • Een offerte en ná toekenning van de tegemoetkoming een opdrachtbevestiging moeten worden overhandigd tezamen met een factuur. Indien de opdrachtbevestiging ontbreekt wordt de tegemoetkoming niet verstrekt;
  • Bemiddelingsbureaus die in opdracht werken voor een ondernemer kunnen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Alle communicatie en ook facturatie dient via de ondernemer te verlopen;
  • Bij het tussentijds beëindigen van het traject dient ook de tegemoetkoming naar rato te worden teruggestort;
  • Een eigen bijdrage van minimaal € 500,00 is verplicht;
  • De regeling loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2024 tot uiterlijk 31 december 2024 en zolang het budget dit toelaat;
  • Indien er zich meer ondernemers melden dan dat er budget is geldt (na inhoudelijke toetsing) toekenning op basis van binnenkomst verzoek;
  • De bijdrage dient ingezet te worden bij een externe organisatie gespecialiseerd in (bedrijfskundige) coaching. Een accountant- of administratiekantoor is hierbij uitgesloten;
  • Het traject zelf dient in 2024 te zijn / worden gestart;

 

Wil je gebruik maken van deze regeling en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan kun je jouw gegevens invullen. Na het invullen van het formulier wordt er contact met je gezocht en de verdere stappen besproken. Uiteraard is er dan ook nog ruimte voor vragen. 

Heb je een specifieke vraag, maar weet je niet waar je terecht kunt, dan kun je dit ook aangeven in het formulier. Kom je er niet uit, dan kun je uiteraard een email sturen via het contactformulier.

 

 


Meld je aan voor de tegemoetkoming Coaching traject


The form contains errors