• darkblurbg

Privacy en disclaimer

Inhoud

 

 

1. Inleiding

Hier vindt je de privacyverklaring van de Groninger Ondernemers Academy. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de Groninger Ondernemers Academy.

 

In deze privacyverklaring volgt een uitleg over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden deze gegevens opgeslagen worden. Tevens zijn in deze verklaring ook jouw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe je van deze rechten gebruikt kunt maken vermeld.

De privacyverklaring zal door wetswijzigingen gewijzigd kunnen worden. Daarom is het raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

 

2. Groninger Ondernemers Academy

Op dit moment lees je de privacyverklaring van de Groninger Ondernemers Academy. De Groninger Ondernemers Academy is een platform van waaruit bijeenkomsten worden georganiseerd voor Retail, Horeca, Leisure en MKB in de stad Groningen en omstreken. De thema’s van deze bijeenkomsten staan in het teken van actualiteiten en andere belangrijke zaken.

Voor deze bijeenkomsten worden persoonsgegevens verzameld van de personen die zich aanmelden. Aangezien wij deze gegevens verzamelen, is het voor jou goed om te weten wat er met jouw gegevens gedaan wordt en hoe jij jouw wensen hierover kunt aangeven. Dit zal in deze verklaring besproken gaan worden.

Wanneer jij niet akkoord gaat met het gebruik van de gegevens door de Groninger Ondernemers Academy, neem dan gerust contact met ons op!

 

info@groningerondernemersacademy.nl 

050-2110138

 

 

3. Doel gegevens

Voor een aantal doeleinden worden gegevens verzameld door de Groninger Ondernemers Academy, deze zullen hieronder worden toegelicht.

 

Aanmeldingen registeren

Wanneer je je inschrijft voor één van de bijeenkomsten zal je daarvoor je contactgegevens in moeten vullen. Deze gegevens worden opgeslagen om mogelijke informatie over de betreffende bijeenkomst en andere zaken te kunnen communiceren. Deze gegevens worden ook toegevoegd aan onze database, zodat wij je kunnen informeren over toekomstige bijeenkomsten van de Groninger Ondernemers Academy. De gegevens worden verzameld door het invullen van het aanmeldformulier op de website. De gegevens die gevraagd worden zijn een voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Contactformulier

Wanneer jij contact opneemt met de Groninger Ondernemers Academy zullen je gegevens verzameld worden. Voor het contactformulier zal een naam en e-mailadres verzameld worden. Deze gegevens worden in de mailgeschiedenis bewaard gebleven. Er zullen naast een respons op het contactformulier geen verdere acties ondernomen worden met de contactgegevens.

 

Database potentiële bezoekers & uitnodigingen

Voor het verzenden van uitnodigingen is een lijst met contacten gerealiseerd. Van de personen die in deze lijst opgeslagen staan, zijn de voor- en achternaam en het e-mailadres geregistreerd.  Alle personen uit deze lijst krijgen de uitnodiging voor een bijeenkomst toegestuurd via de mail. In deze uitnodiging zullen geen e-mailadressen van anderen zichtbaar zijn.

 

Alle gegevens worden alleen gebruikt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel om contact te leggen voor de bijeenkomsten, dan wel omdat een uitnodiging verzonden wordt. Afmelden is altijd mogelijk.

 

 

4. Ontvangers

De gegevens die de Groninger Ondernemers Academy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De uitnodigingen voor de bijeenkomsten worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij aangemeld bent voor de uitnodigingen van deze bijeenkomsten zal je e-mailadres en voor- en achternaam opgeslagen worden in een daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

Vrijdagonline

Dit is de provider die het domein en de achterliggende database in beheer heeft. Zij zullen deze gegevens niet gebruiken.

 

Onedrive

Aangezien wij in de cloud werken, is er een koppeling gemaakt van al onze bestanden met een cloud omgeving. Deze cloudomgeving is beveiligd middels een wachtwoord en uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers die een actieve rol hebben in de organisatie van de bijeenkomsten van de Groninger Ondernemers Academy. Lijsten zoals aanmeldingsdocumenten ed. worden opgeslagen op onedrive en uitsluitend gebruikt om de aanwezigheid van bezoekers te controleren én eventuele herinneringen te versturen. Ook hier worden geen gegevens gedeeld met andere partijen.

 

 

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard bij de Groninger Ondernemers Academy, dit geldt voor zowel de gegevens in de lijst voor de uitnodigingen als voor de inschrijvingen voor een van de bijeenkomsten.

 

Het versturen van uitnodigingen

Jouw voor- en achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer jij uitgeschreven wil worden voor deze lijst kan een mail gestuurd worden naar info@groningerondernemersacademy.nl

 

Contactformulier

Op het moment dat je contact opneemt met de Groninger Ondernemers Academy door middel van het contactformulier, dan worden de gegevens die je daarvoor opgeeft (je naam + e-mailadres) opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

 

Aanmeldingen

De gegevens die je aanlevert bij een aanmelding zullen omgezet worden in een Excel-lijst. Deze lijst zal in de documenten bewaard worden voor onbepaalde tijd op de Onedrive-server. Voorafgaand aan een bijeenkomst verstrekken wij, aan uitsluitend aangemelde personen, met daarop de bedrijfsnaam, voornaam en achternaam. Dit om het onderlinge netwerk te bevorderen. Deze lijst word door de organisatie op geen enkele andere wijze gepubliceerd.   

 

 

6. Beveiliging

Van jouw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde software en systemen.

 

De persoonsgegevens die door de Groninger Ondernemers Academy of eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat  jouw verbinding met de website van de Groninger Ondernemers Academy privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

 

 

7. Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Groninger Ondernemers Academy vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Groninger Ondernemers Academy. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Groninger Ondernemers Academy. Je gegevens omtrent de uitnodigingen kan je aanpassen via het contactformulier op de website of door te mailen naar info@groningerondernemersacademy.nl

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Groninger Ondernemers Academy vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat de Groninger Ondernemers Academy niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor de link.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat de Groninger Ondernemers Academy jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@groningerondernemersacademy.nl of het contactformulier op de website.

 

 

 

 

8. Plichten

 

De Groninger Ondernemers Academy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van uitnodigingen namens de Groninger Ondernemers Academy via de e-mail. Jouw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden.

 

De gegevens die nodig zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van bijeenkomsten en communicatie richting de aanmeldingen. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig voor het verzenden van uitnodigingen en contact met de bezoeker. De resterende persoonsgegevens is om inzicht te verkrijgen over de bezoekers en het telefoonnummer wordt gevraagd in verband met de mogelijkheid tot communicatie.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de Groninger Ondernemers Academy met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

De Groninger Ondernemers Academy behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Groninger Ondernemers Academy dit gerechtvaardigd acht te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Groninger Ondernemers Academy te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

info@groningerondernemersacademy.nl

Leonard Springerlaan 1 9727KB Groningen